شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب
انعطاف پذیزی حسیب
حسیب را انتخاب میکنیم چون

انعطاف پذیری مهم است

نیازهای فردای سازمان ممکن است متفاوت از نیازهای امروز سازمان باشد. اگر چه برخی از نیازها در قالب تهیه گزارشات متنوع مرتفع می گردد، لیکن برخی نیاز مستلزم ایجاد تغییر در فرم ها، اطلاعات اولیه و سایر آیتم های نرم افزار است. حسیب سیستم با در نظر گرفتن همه احتمالات سعی در ارایه یک سیستم کاملا انعطاف پذیر و قابل طراحی توسط مشتری داشته است. در حسیب سیستم، مشتری می تواند نرم افزار را مطابق با خواسته خود و آنگونه که صلاح میداند، متناسب سازی کند.

با حسیب سیستم رویا پردازی کنید.

همراه شما هستیم!

حسیب سیستم
۱۵ سال تجربه مستمر

تجربه فعالیت در صنایع مختلف اعم از سازمان های دولتی و خصوصی، تولیدی، خدماتی و یا پروژه محور و استفاده از مدل های مختلف علمی و عملیاتی در هر سازمان، توانایی حسیب سیستم را در حل مساله به طور فوق العاده افزایش داده است. به طوری که حل مسایل پیچیده و ارایه راهکارهای ساده، به جزیی از فرهنگ سازمانی حسیب تبدیل شده است.

۰۱

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره
۰۲

درخواست قیمت

درخواست قیمت
۰۳

درخواست دمو

درخواست دمو
اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!