شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب

اولین نرم افزار بومی
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد

موسسه تحقیقات مالی و اقتصادی حسیب در سال ۱۳۸۸ و به درخواست سازمان های بزرگ در خصوص تولید نرم افزار جامع برای بودجه ریزی و هزینه یابی، یک تیم تحقیقاتی را تشکیل داد. این تیم تحقیقاتی با وظیفه تحلیل وضعیت سازمان خدماتی و مقایسه آنها با سازمان های تولیدی در هزینه یابی و بودجه ریزی و نیز بررسی موارد قانونی بودجه ریزی دولتی، تشکیل شد. 

پس از گذشت دو سال نتایج تحقیقات انجام شده بر روی ۳ سازمان بزرگ دارای سه ماهیت متفاوت (خدماتی، تولیدی و پروژه محور) حاکی از این بود که برنامه ریزی و توسعه یک نرم افزار بومی برای بودجه ریزی و هزینه یابی در سازمان ها فارغ از نوع فعالیت و انعطاف پذیر با هر نوع فعالیت (تولید، خدماتی و پروژه محور) امکان پذیر می باشد. سرانجام در سال ۱۳۹۰، شرکت دانش حسیب ایرانیان به عنوان یک مجموعه مستقل از موسسه مادر، در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، به عنوان یک مجموعه دانش بنیان پذیرفته شد و فعالیت های توسعه نرم افزاری خود را به صورت رسمی آغاز نمود و ابتدا توسعه نرم افزار تحت محیط کاربری یندوز را آغاز و سپس در سال ۱۳۹۷ نرم افزار های جامع انعطاف پذیر تحت محیط کاربری وب را تولید نموده است. با این حال مسیر تحقیق و توسعه مبتنی بر نیروی انسانی متخصص و مجرب، همچنان ادامه دارد…

حسیب را انتخاب میکنیم چون ...

انعطاف پذیری ۱۰۰% مطابق با نیاز شما و بر اساس روش های علمی

آیا نیاز به مشاوره دارید؟

خدمات تخصصی حسیب

طراحی مدل هزینه یابی

بر اساس روش های ABC, TDABC و VBC

مدل سازی کاهش هزینه

بر اساس تکنیک های CVP, TC و SA

طراحی مدل بودجه ریزی

بر اساس روش های ZBB, PBB و ABB

طراحی مدل ارزیابی عملکرد

بر اساس روش های BSC, EFQM و حسابرسی عملیاتی

طراحی مدل مدیریت استراتژی

استفاده از ابزارهای SWOT و

طراحی ساختار تسهیم ثانویه

بر اساس روش های ساده، یک و دو طرفه

برخی از مشتریان ما

هدف حسیب، ارائه بهترین راه حل ها است.

چشم انداز شرکت دانش حسیب ایرانیان “کمک به مدیریت کسب و کارهای متوسط و بزرگ ” می‌باشد و بیش از ۵۰ عنوان محصول و بیش از ۵۰۰ مشتری نتیجه فعالیت ۵ ساله این شرکت است. 

+
سابقه درخشان
+
مشتریان فعال
+
پروژه ها انجام شد