شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب

مدلسازی بهای تمام شده:

سازمان برای تعیین مدل بهای تمام شده ابتدا باید نیازهای خود را از محاسبه بهای تمام شده تعیین نماید بنابراین قدم اول در تعریف مدل بهای تمام شده و هزینه یابی مهندسی خواسته ها و نیازهای سازمان می باشد از بین مدل های هزینه یابی تعریف شده باید بهترین مدل که مناسب با ساختار سازمان و رفع نیازهای سازمان باشد شناسایی و انتخاب گردد.

اگرچه می توان ترکیبی از مدل‌ها را نیز استفاده نمود مهمترین مدل هایی که امکان تعریف و پیاده سازی در سازمان را دارد می توان به موارد زیر اشاره کرد مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت abc مدل هزینه فعالیت زمانگرا tdabc مدل هزینه یابی بر مبنای عملکرد مدل هزینه یابی بر مبنای هدف و مدل هزینه یابی بر مبنای حجم و یا سنتی وی بی سی بنابراین در سازمان هدف مدل بهای تمام شده با توجه به نیازهای چند وجهی سازمان تعریف و همزمان خروجی های مدل نیز تعیین می شود.

مجموعه حسیب با تیم تخصصی خود امکان تعریف تدوین مدل بهایابی متناسب با ساختار سازمانی و نیازهای هر سازمان رو در کمترین زمان ممکن خواهد داشت وجود تجربیات مختلف و گوناگون در تعریف فعالیت ها تعریف محرک های هزینه و محرک‌های فعالیت و نیز شناسایی مراکز هزینه این امکان را فراهم می آورد تا مدل بهینه و کاربردی برای هزینه یابی خدمات محصولات و یا پروژه های سازمان طراحی و تدوین گردد.

بهای تمام شده ستون سمت چپ
HASIB
دسترسی آسان به خدمات

دیگر خدمات حسیب

اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!