شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

راه حل ساده حسیب

نرم افزار مدیریت تولید و تدارکات حسیب

معرفی نرم افزار مدیریت تولید و تدارکات

اهمیت مدیریت و برنامه ریزی تولید درسازمان در زمان های بحران بیشتر نمایان می شود. در واقع در زمان های عادی باید سازمان فرآنیدهای خود را به درستی مدیریت نماید تا زمان مواجهه با تکانه های بازار، بتواند عکس العمل مناسب از خود نشان دهد. کنترل سفارشات و تعهدات در کنار برنامه ریزی مواد و مدیریت خط تولید همگی زمینه ساز بهره وری در تولید و اثر بخشی فرآیندها می باشند. سامانه مدیریت تولید و تدارکات حسیب HPRM با محوریت محصولات و نیم ساخته ها بر آن است تا کلیه تعهدات شرکت اعم از تعهدات خرید، فروش و ساخت پیمانکاری را پوشش دهد.

در این راستا اطلاعـات مـرتبط بـا برنامه ریزی تحویل و حمل، کلیه تعهدات شرکت در ارتباط با محصولات و نیم ساخته ها در قالب سـه نـوع ساخت پیمانکاری،  فروش و تعهد خرید وارد سیستم می گردد. در راستای کنترل تحقق این تعهدات و رهگیری کلیه محصولات ورودی یا خروجی شرکت، مشخصات کلیه بسته های ورودی و خروجی شامل مشخصات کلـی بسـته هـا و همچنـین لیسـت محصـولات و نـیم ساخته های موجود در هر بسته در سیستم وارد می شود و با استفاده از این قابلیت علاوه بر کنترل تحقـق تعهدات ، امکان رهگیری محصولات و نیم ساخته ها در ارتباط با خط تولید شرکت فراهم می گردد.

سامانه-جامع-مدیریت-تولید-و-تدارکات

آموزش های پس
از استقرار و راه اندازی

کاربر باید بتواند به طو کامل بر نرم افزار مسلط شده و به راحتی با ان کار کند. بنابراین آموزش نحوه کار با نرم افزار تا زمانی که کاربر به صورت کامل بتواند از سیستم نرم افزاری استفاده کند انجام خواهد شد. آموزش تا تسلط کامل ادامه دارد.

برای بهره گیری بهتر کاربران از نرم افزار، لازم است تا کاربر با مبانی علمی و تحلیلی نحوه عمل نرم افزار آشنا گردد. برای  دستیابی به این هدف، آموزش مبانی علمی و اجرایی مربوط به سیستم نرم افزاری مورد نظر در قالب  دوره های آموزشی ۲ ساعته و با توجه به نیاز مشتری به صورت حضوری و مجازی ارایه می گردد.

کلیه زحمات واحدهای سازمانی، استفاده از نرم افزارهای مختلف به ویژه نرم افزارهای مدیریت تصمیم، برای ایجاد گزارشات تحلیلی برای مدیران است. درواقع با ارایه گزارشات تحلیلی به مدیران نتیجه زحمات واحدهای سازمان به گونه ای مطلوب نمایش داده می شود. بنابراین لازم است تا مدیران ارشد هر سازمان نسبت به روش مطالعه و تحلیل گزارشات آشنایی نسبی پیدا کنند. این کار با تشکیل دوره های اموزشی کوتاه مدت مطابق با نیاز مشتری صورت می پذیرد.

ویژگی های نرم افزار

همراه شما هستیم!

حسیب سیستم
۱۵ سال تجربه مستمر

تجربه فعالیت در صنایع مختلف اعم از سازمان های دولتی و خصوصی، تولیدی، خدماتی و یا پروژه محور و استفاده از مدل های مختلف علمی و عملیاتی در هر سازمان، توانایی حسیب سیستم را در حل مساله به طور فوق العاده افزایش داده است. به طوری که حل مسایل پیچیده و ارایه راهکارهای ساده، به جزیی از فرهنگ سازمانی حسیب تبدیل شده است.

۰۱

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره
۰۲

درخواست قیمت

درخواست قیمت
۰۳

درخواست دمو

درخواست دمو
اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!