شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب

گواهی نامه ها و مجوزهای عضویت شرکت دانش حسیب ایرانیان به شرح زیر است:

گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک
تاییدیه فنی نرم افزار سرمایه گذاری
تاییدیه فنی نرم افزار حسابداری مدیریت
عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

۲۰۱۳-Iso 27001

Iso 9001-2015

گواهی دانش بنیان

گواهینامه آموزش

همراه شما هستیم!

حسیب سیستم
۱۵ سال تجربه مستمر

تجربه فعالیت در صنایع مختلف اعم از سازمان های دولتی و خصوصی، تولیدی، خدماتی و یا پروژه محور و استفاده از مدل های مختلف علمی و عملیاتی در هر سازمان، توانایی حسیب سیستم را در حل مساله به طور فوق العاده افزایش داده است. به طوری که حل مسایل پیچیده و ارایه راهکارهای ساده، به جزیی از فرهنگ سازمانی حسیب تبدیل شده است.

۰۱

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره
۰۲

درخواست قیمت

درخواست قیمت
۰۳

درخواست دمو

درخواست دمو
اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!