شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

راه حل ساده حسیب
کاهش هزینه
معرفی

مدل سازی کاهش هزینه :

با توجه به اینکه سازمان ممکن است در یک فضای رقابتی فعالیت کند و یا از سوی دیگر نیازمند مدیریت و کاهش هزینه ها باشد نیازمند تجزیه و تحلیل حجم بهای تمام شده و سود می باشد تعریف نقطه سر به سر تحلیل اهرم ها آنالیز حساسیت هزینه ها بررسی رفتار هزینه ها و کنترل چالش هزینه ها بسیار با اهمیت است.

تیم تخصصی هسته ای با توجه به تجربیات گوناگون در صنایع مختلف و راهکارهای ارائه شده در خصوص کاهش هزینه توانایی شناسایی چالش هزینه و پاسخ به این سوال که چه هزینه ای چه مقدار و چه زمانی باید کاهش پیدا کند را فراهم می آورد امکان هزینه یابی بر مبنای هدف کیک یکی از ابزارهای معجزه گونه در سامانه نرم‌افزاری آسیب می باشد یکی از موضوعات تخصصی است که توسط تیم تحلیل حسیب در کوتاه ترین زمان ممکن و اجرایی شده و از مدیریت هزینه کور در سازمان و زمینه‌ساز بحران پایدار می باشد جلوگیری می نماید.

کاهش هزینه ها
HASIB
دسترسی آسان به خدمات

دیگر خدمات حسیب

اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!