شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

راه حل ساده حسیب
اصالت حسیب
حسیب را انتخاب میکنیم چون

اصالت مهم است

حسیب سیستم با اصالت  و ریشه دار است چرا که نرم افزار بومی که مبتنی بر تحلیل های بومی و با استفاده از تجربیات جهانی طراحی شده  و سپس بر اساس بهترین عملکردها بهینه شده است، رایحه خوش اصالت را به ارمغان می آورد. حسیب سیستم علاوه بر زیر ساخت نرم افزاری، از دانش مالی بسیار خوبی برای تحلیل و ارایه راهکارهای نرم افزاری برخوردار است. همه این ویژگی های منحصر به فرد باعث شده است تا سیستم های نرم افزار ی حسیب مثل هیچ سیستم دیگری نباشد و به طور کامل قابل توجهی متفاوت با دیگر راهکارهای نرم افزاری ارایه شود. این یعنی اصالت.

اصالت را با حسیب سیستم حس کنید.

همراه شما هستیم!

حسیب سیستم
۱۵ سال تجربه مستمر

تجربه فعالیت در صنایع مختلف اعم از سازمان های دولتی و خصوصی، تولیدی، خدماتی و یا پروژه محور و استفاده از مدل های مختلف علمی و عملیاتی در هر سازمان، توانایی حسیب سیستم را در حل مساله به طور فوق العاده افزایش داده است. به طوری که حل مسایل پیچیده و ارایه راهکارهای ساده، به جزیی از فرهنگ سازمانی حسیب تبدیل شده است.

۰۱

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره
۰۲

درخواست قیمت

درخواست قیمت
۰۳

درخواست دمو

درخواست دمو
اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!