شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

راه حل ساده حسیب
ارزیابی عملکرد
معرفی

مدلسازی ارزیابی عملکرد :

مدلسازی ارزیابی عملکرد توجه به نیازهای هر سازمان انجام می‌شود با توجه به واحدهای سازمانی چارت سازمانی و با نگاهی به حسابداری سنجش مسئولیت امکان پیاده سازی و تحلیل نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد در سازمان ها وجود دارد هر مدل ارزیابی عملکرد دارای شاخص هایی است و هر شخصی هم یک یا چند معیار می پذیرد با توجه به اینکه از چه مدلی استفاده می کنیم تعداد شاخص‌ها و معیارها متفاوت خواهد بود.

مهم ترین مدل های ارزیابی عملکرد مدل کارت امتیازی متوازن  bsc باشد همچنین استفاده از مدل های efqm و مالکوم بالدریج هم می‌تواند مفید واقع شود و به طور کلی ابزار مدل ارزیابی عملکرد می تواند ترکیبی از چند مدل تئوریک و کلاسیک باشد با توجه به تیم تخصصی حسیب امکان شناسایی و تعریف مدل تعیین شاخص‌ها و معین کردن معیارهای هر شاخص در بازه زمانی قابل قبول برای هر سازمان وجود خواهد داشت آنچه اهمیت بالایی دارد توانایی همسان سازی و به روز رسانی مدل های ارزیابی عملکرد با امکانات و شرایط سازمان می باشد.

اریابی عملکرد
HASIB
دسترسی آسان به خدمات

دیگر خدمات حسیب

اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!