شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب

پشتیبانی

مهمترین عامل در جلب رضایت مشتری، ارایه خدمات پشتیبانی مناسب می باشد. ما معتقدیم عالی بودن خدمات پشتیبانی کافی نیست بلکه باید خدمات پشتیبانی عالی نیز به نظر برسند و این هدف حاصل نم یشود جز با پشتیبانی جامع و به هنگام از سیستم های نرم افزاری. با خدمات پشتیبانی حسیب سیستم مطمئن فعالیت کنید.

پارمترهای خدمات پشتیبانی به شرح زیر است:
رضایت مشتری در حسیب
hasibsystem
روش های ارایه خدمات پشتیبانی نیز به شرح زیر است:
پرتال مشتریان

ارتباط از راه دور
(ریموت دسکتاپ)

ارتباط تلفنی

ارتباط تلفنی

hasibsystem
بسته های ارایه خدمات پشتیبانی به شرح زیر است:
پشتیبانی سطح برنزی

✔️ با خدمات این سطح می توانید از مطالب پرتال مشتریان استفاده نموده و در هنگام بروزمشکل، مطلب مورد نظر را در پرتال مشتریان مطالعه و راه حل را انتخاب نمایید.

❌ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از مطالب مندرج در پرتال مشتریان، مشکلات خود را در فرم مخصوص درج نمایید تا ظرف حداکثر ۲ ساعت کاری باشما تماس گرفته شود و مکشکل شما بررسی و حل شود

❌ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از خدمات سطح نقره ای، روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ با کارشناسان پشتیبانی تماس تلفنی برقرار کنید.

❌ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از خدمات سطح طلایی، امکان استفاده از خدمات حضوری در روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۸ و در روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ را نیز داشته باشید. در این سطح خدمات، در صورت نیاز کارشناس در محل شما حاضر شده و به رفع مشکلات و ارایه خدمات می پردازد.

پشتیبانی سطح نقره ای

✔️ با خدمات این سطح می توانید از مطالب پرتال مشتریان استفاده نموده و در هنگام بروزمشکل، مطلب مورد نظر را در پرتال مشتریان مطالعه و راه حل را انتخاب نمایید.

✔️ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از مطالب مندرج در پرتال مشتریان، مشکلات خود را در فرم مخصوص درج نمایید تا ظرف حداکثر ۲ ساعت کاری باشما تماس گرفته شود و مکشکل شما بررسی و حل شود

❌ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از خدمات سطح نقره ای، روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ با کارشناسان پشتیبانی تماس تلفنی برقرار کنید.

❌ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از خدمات سطح طلایی، امکان استفاده از خدمات حضوری در روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۸ و در روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ را نیز داشته باشید. در این سطح خدمات، در صورت نیاز کارشناس در محل شما حاضر شده و به رفع مشکلات و ارایه خدمات می پردازد.

پشتیبانی سطح طلایی

✔️ با خدمات این سطح می توانید از مطالب پرتال مشتریان استفاده نموده و در هنگام بروزمشکل، مطلب مورد نظر را در پرتال مشتریان مطالعه و راه حل را انتخاب نمایید.

✔️ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از مطالب مندرج در پرتال مشتریان، مشکلات خود را در فرم مخصوص درج نمایید تا ظرف حداکثر ۲ ساعت کاری باشما تماس گرفته شود و مکشکل شما بررسی و حل شود

✔️ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از خدمات سطح نقره ای، روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ با کارشناسان پشتیبانی تماس تلفنی برقرار کنید.

❌ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از خدمات سطح طلایی، امکان استفاده از خدمات حضوری در روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۸ و در روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ را نیز داشته باشید. در این سطح خدمات، در صورت نیاز کارشناس در محل شما حاضر شده و به رفع مشکلات و ارایه خدمات می پردازد.

پشتیبانی سطح الماس

✔️ با خدمات این سطح می توانید از مطالب پرتال مشتریان استفاده نموده و در هنگام بروزمشکل، مطلب مورد نظر را در پرتال مشتریان مطالعه و راه حل را انتخاب نمایید.

✔️ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از مطالب مندرج در پرتال مشتریان، مشکلات خود را در فرم مخصوص درج نمایید تا ظرف حداکثر ۲ ساعت کاری باشما تماس گرفته شود و مکشکل شما بررسی و حل شود

✔️ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از خدمات سطح نقره ای، روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۷ با کارشناسان پشتیبانی تماس تلفنی برقرار کنید.

✔️ با خدمات این سطح می توانید علاوه بر استفاده از خدمات سطح طلایی، امکان استفاده از خدمات حضوری در روزهای کاری از ساعت ۸ الی ۱۸ و در روزهای تعطیل از ساعت ۸ الی ۱۲ را نیز داشته باشید. در این سطح خدمات، در صورت نیاز کارشناس در محل شما حاضر شده و به رفع مشکلات و ارایه خدمات می پردازد.

همراه شما هستیم!

حسیب سیستم
۱۵ سال تجربه مستمر

تجربه فعالیت در صنایع مختلف اعم از سازمان های دولتی و خصوصی، تولیدی، خدماتی و یا پروژه محور و استفاده از مدل های مختلف علمی و عملیاتی در هر سازمان، توانایی حسیب سیستم را در حل مساله به طور فوق العاده افزایش داده است. به طوری که حل مسایل پیچیده و ارایه راهکارهای ساده، به جزیی از فرهنگ سازمانی حسیب تبدیل شده است.

۰۱

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره
۰۲

درخواست قیمت

درخواست قیمت
۰۳

درخواست دمو

درخواست دمو
اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!