شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب

طراحی ساختار تسهیم ثانویه

برای محاسبه بهای تمام شده و استفاده از آن به عنوان مبنایی برای قیمت‌گذاری نیاز داریم به تسهیم ثانویه هزینه های دوایر خدماتی و پشتیبانی در سازمان که مربوط به ستاد هستند و عملیات پشتیبانی را در سازمان انجام می‌دهند مثل واحد مالی اداری فروش و امثال اینها برای تسهیم ثانویه سه روش اصلی وجود دارد روش تزیین ساده روش تسهیم یکطرفه و روش تسهیم طرفه یا متقابل البته به آن روش ریاضی هم گفته می‌شود در تسهیم ثانویه با توجه به نوع روش امکانات نرم افزاری ویژه مورد نیاز مثلاً در روش تسهیم یک طرفه باید اولویت بندی بین دوایر خدماتی تعیین می‌شود یا به عنوان مثال در روش تصحیح دوطرفه لازم است تا ماتریس گوس جردن ایجاد شده و میزان درصدهایی که در هر دایره خدماتی به دوایر دیگر خدمت ارائه میدهد اعم از دوایر خدماتی دیگر یا دوایر تولیدی دیگر، تعیین و شناسایی بشود.

تیم تخصصی حسیب با توجه به دانش و تجربه خود توانایی تسهیم ثانویه هزینه های پشتیبانی و خدماتی را با هر یک از سه روش اصلی در واقع دارد نکته اینجاست که علاوه بر اینکه امکان تسهیم ثانویه هزینه‌های پشتیبانی با استفاده از  یکی از سه روش گفته شده وجود دارد امکان تعریف واحدهای خدماتی سازمان به عنوان مراکز فعالیت پشتیبانی و تعریف فعالیت برای آنها و تخصیص فعالیت‌ها به خدماتی اصلی سازمان نیز وجود دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *