شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب

نرم افزار مدیریت هزینه حسیب

معرفی نرم افزار مدیریت هزینه

در بازار رقابتی از طرفی قیمت، توسط بازار تعیین می شود و از طرف دیگر سود نیز توسط سهامداران یا مدیران ارشد مطالبه و پیش بینی (هدف گذاری) می گردد، بنابراین تنها عاملی که در معادله سود = هزینه – درآمد، قابل مدیریت کردن است، هزینه خواهد بود. از طرفی، در لغت مدیریت هزینه واژه ای سهل و ممتنع می باشد اما در عمل شناسایی هزینه ها و تشخیص این که چه زمانی باید کاهش هزینه داد،کاهش هزینه چه مقدار باشد و کدام هزینه ها نیاز به کاهش و کدامیک نیاز به افزایش دارد موضوعی پیچیده خواهد بود.

هدف سیستم مدیریت هزینه استراتژیک، ابتدا کاهش این پیچیدگی ها و سپس برنامه ریزی برای اصلاح چالش هزینه و نزدیک شدن به هزینه هدف می باشد.

این نرم افزار با تاکید بر مسایل استراتژیک، موضوع مدیریت هزینه را در دسترس و کاربردی خواهد نمود و با دوری از موضوعات تخصصی آن را برای استفاده هر چه بیشتر مدیران فراهم می آورد.

آنالیز حساسیت هزینه ها

آموزش های پس
از استقرار و راه اندازی

کاربر باید بتواند به طو کامل بر نرم افزار مسلط شده و به راحتی با ان کار کند. بنابراین آموزش نحوه کار با نرم افزار تا زمانی که کاربر به صورت کامل بتواند از سیستم نرم افزاری استفاده کند انجام خواهد شد. آموزش تا تسلط کامل ادامه دارد.

برای بهره گیری بهتر کاربران از نرم افزار، لازم است تا کاربر با مبانی علمی و تحلیلی نحوه عمل نرم افزار آشنا گردد. برای  دستیابی به این هدف، آموزش مبانی علمی و اجرایی مربوط به سیستم نرم افزاری مورد نظر در قالب  دوره های آموزشی ۲ ساعته و با توجه به نیاز مشتری به صورت حضوری و مجازی ارایه می گردد.

کلیه زحمات واحدهای سازمانی، استفاده از نرم افزارهای مختلف به ویژه نرم افزارهای مدیریت تصمیم، برای ایجاد گزارشات تحلیلی برای مدیران است. درواقع با ارایه گزارشات تحلیلی به مدیران نتیجه زحمات واحدهای سازمان به گونه ای مطلوب نمایش داده می شود. بنابراین لازم است تا مدیران ارشد هر سازمان نسبت به روش مطالعه و تحلیل گزارشات آشنایی نسبی پیدا کنند. این کار با تشکیل دوره های اموزشی کوتاه مدت مطابق با نیاز مشتری صورت می پذیرد.

ویژگی های نرم افزار

همراه شما هستیم!

حسیب سیستم
۱۵ سال تجربه مستمر

تجربه فعالیت در صنایع مختلف اعم از سازمان های دولتی و خصوصی، تولیدی، خدماتی و یا پروژه محور و استفاده از مدل های مختلف علمی و عملیاتی در هر سازمان، توانایی حسیب سیستم را در حل مساله به طور فوق العاده افزایش داده است. به طوری که حل مسایل پیچیده و ارایه راهکارهای ساده، به جزیی از فرهنگ سازمانی حسیب تبدیل شده است.

۰۱

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره
۰۲

درخواست قیمت

درخواست قیمت
۰۳

درخواست دمو

درخواست دمو
اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!