شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب

خانه > درخواست همکاری

سرعنوان پیشرفته

پیوستن به نمایندگان حسیب

www.hasibsystem.net
لطفا فرم زیر را پر کنید

فرم همکاری با حسیب

آدرس*
آیا با مجموعه حسیب آشنایی دارید؟*
شرایط همکاری*
با انتخاب گزینه بالا شما اعلام کرده اید که شرایط همکاری با حسیب را پذیرفته اید.
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 256 MB, Max. files: 3.
  مزایای همکاری با حسیب
  www.hasibsystem.net
  برای دریافت نمایندگی و درخواست همکاری چه کنیم؟

  مراحل دریافت نمایندگی فروش و همکاری

  تکمیل فرم درخواست نمایندگی و یا همکاری در وبسایت
  بررسی فرم و دعوت به مصاحبه توسط مدیریت
  امضاء تفاهم نامه و آغاز دوره آموزشی
  حضور در دوره های آموزشی و دریافت گواهی نامه معتبر
  عقد قرارداد رسمی و آغاز به همکاری