شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

راه حل ساده حسیب
پیوستن به همکاران حسیب سیستم

همکاری با حسیب

برخورداری از محیط امن کاری، امنیت شغلی و همکاری صمیمانه با سایر اعضاء، در کنار نوآوری و چابکی؛ که مسیر پیشرفت را برای کارجویان هموار می سازد از ویژگی های شغل ایده آل است. حسیب سیستم، به کمک همکاران مبتکر و هوشمند، در محیطی دوستانه و پویا، با آموزش بهینه کارکنان و نیز بهره گیری از تجارب کاری پیشکسوتان؛ دستیابی به اهداف والا را برای همگان میسر ساخته است.

همکاری با حسیب سیستم و ارائه خدمات به مشتریان، چیزی فراتر از یک شغل بوده و تعهد به حرکت در مسیر تعالی است.

ما در شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان به انگیزه و انرژی، همکاری و صمیمیت، تعهد و مسئولیت پذیری،
دقت و چابکی معتقدیم. اگر شما هم با ما هم عقیده هستید پس

به ما بپیوندید
تصاویر-صفحه-استخدام

شرایط عمومی همکاری با ما :

آخرین مدرک تحصلیلی:*
وضعیت خدمت سربازی:*
وضعیت تاهل:*
Max. file size: 256 MB.
فایل رزومه خود را بارگزاری کنید.