شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب
سابقه کاری حسیب سیستم
حسیب را انتخاب میکنیم چون

سابقه کاری مهم است

ورود به سازمان ها، تحلیل و شناخت آن سازمان، طراحی مدل، استقرار نرم افزارهای مختلف، بررسی اشکالات و رفع آنها و  در نهایت دستیابی به لبخند رضایت مشتری، راهی طولانی و دستیابی به آن مستلزم پشتکار و تلاش بی وقفه است. از ابتدای راه حسیب سیستم تا کنون بیش از ۱۵ سال می گذرد و تجربه های تلخ و شیرین پروژه های مختلف و در صنایع مختلف، حسیب سیستم را قدرتمند و با تجربه ساخته است. حسیب سیستم بر اساس تجربیات خود هر مشکلی را به چالش کشیده و سرانجام راهکار بهینه و متناسب با آن را پیدا می کند. اگر چه ورود به یک کسب و کار نیازمند دانش است اما بدون تجربه راه ناشناخته است. با حسیب سیستم تجربه شده ها را دوباره امتحان نکنید.

حسیب سیستم، یکبار برای همیشه.

همراه شما هستیم!

حسیب سیستم
۱۵ سال تجربه مستمر

تجربه فعالیت در صنایع مختلف اعم از سازمان های دولتی و خصوصی، تولیدی، خدماتی و یا پروژه محور و استفاده از مدل های مختلف علمی و عملیاتی در هر سازمان، توانایی حسیب سیستم را در حل مساله به طور فوق العاده افزایش داده است. به طوری که حل مسایل پیچیده و ارایه راهکارهای ساده، به جزیی از فرهنگ سازمانی حسیب تبدیل شده است.

۰۱

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره
۰۲

درخواست قیمت

درخواست قیمت
۰۳

درخواست دمو

درخواست دمو
اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!