شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

راه حل ساده حسیب

نرم افزار ارزیابی کیفی سرمایه گذار و توان سرمایه گذاری حسیب

معرفی نرم افزار سرمایه گذاری

در مدل مدیریت سرمایه گذاری متداول، که در حال حاضر مورد استفاده بسیاری از شرکت ها قرار گرفته است،ارزیابی و بررسی سرمایه گذار در یک فرآیند کاملا غیر تخصصی و در بیشتر موارد صرفا از طریق مصاحبه با سرمایه گذار و مشاهده | مدارک معمولی مالی و غیر مالی انجام می گیرد. بنابراین به همان میزان که امکان موفقیت پروژه های سرمایه گذاری کاهش می یابد، امکان افزایش پروژه های ناتمام به دلیل عدم کفایت توان مالی سرمایه گذار یا عدم صلاحیت سرمایه گذار، افزایش می یابد.

لذا با توجه به اینکه معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان با مدیریت و برنامه ریزی کشور) طی سال های گذشته دو پیش نویس برای دستورالعملی ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی و نیز دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی را تدوین نموده است که بر مبنای مدل علمی و جهانی CAMEL تنظیم شده است، وجود یک سیستم جامع که بتواند این موضوعات را پشتییانی نماید امری لازم و ضروری به نظر می رسد.

نرم-افزار-ارزیابی-کیفی-سرمایه-گذار-و-توان-سرمایه-گذاری

آموزش های پس
از استقرار و راه اندازی

کاربر باید بتواند به طو کامل بر نرم افزار مسلط شده و به راحتی با ان کار کند. بنابراین آموزش نحوه کار با نرم افزار تا زمانی که کاربر به صورت کامل بتواند از سیستم نرم افزاری استفاده کند انجام خواهد شد. آموزش تا تسلط کامل ادامه دارد.

برای بهره گیری بهتر کاربران از نرم افزار، لازم است تا کاربر با مبانی علمی و تحلیلی نحوه عمل نرم افزار آشنا گردد. برای  دستیابی به این هدف، آموزش مبانی علمی و اجرایی مربوط به سیستم نرم افزاری مورد نظر در قالب  دوره های آموزشی ۲ ساعته و با توجه به نیاز مشتری به صورت حضوری و مجازی ارایه می گردد.

کلیه زحمات واحدهای سازمانی، استفاده از نرم افزارهای مختلف به ویژه نرم افزارهای مدیریت تصمیم، برای ایجاد گزارشات تحلیلی برای مدیران است. درواقع با ارایه گزارشات تحلیلی به مدیران نتیجه زحمات واحدهای سازمان به گونه ای مطلوب نمایش داده می شود. بنابراین لازم است تا مدیران ارشد هر سازمان نسبت به روش مطالعه و تحلیل گزارشات آشنایی نسبی پیدا کنند. این کار با تشکیل دوره های اموزشی کوتاه مدت مطابق با نیاز مشتری صورت می پذیرد.

ویژگی های نرم افزار سرمایه گذاری

همراه شما هستیم!

حسیب سیستم
۱۵ سال تجربه مستمر

تجربه فعالیت در صنایع مختلف اعم از سازمان های دولتی و خصوصی، تولیدی، خدماتی و یا پروژه محور و استفاده از مدل های مختلف علمی و عملیاتی در هر سازمان، توانایی حسیب سیستم را در حل مساله به طور فوق العاده افزایش داده است. به طوری که حل مسایل پیچیده و ارایه راهکارهای ساده، به جزیی از فرهنگ سازمانی حسیب تبدیل شده است.

۰۱

درخواست مشاوره

درخواست مشاوره
۰۲

درخواست قیمت

درخواست قیمت
۰۳

درخواست دمو

درخواست دمو
۰۴

دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری

دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری
اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!