شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان

021-88315173 | 021-88312035

09022676809

شرکت نرم افزاری دانش حسیب ایرانیان
راه حل ساده حسیب
مدیریت استراتژیک
معرفی

طراحی مدل مدیریت استراتژی:

مدیریت استراتژی | اگر برنامه ریزی استراتژیک را تخصیص منابع محدود به مصارف نامحدود در نظر بگیریم با توجه به اینکه استفاده از هر یک از مدل های مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک می تواند نتایج متفاوتی را در سازمان پدید آورد لذا تعیین مدل صحیح برنامه ریزی استراتژیک می تواند زمینه ساز موفقیت های کوتاه مدت و بلند مدت در سازمان باشد.

بنابراین استفاده از تیم تخصصی که علاوه بر برنامه ریزی صحیح در حوزه استراتژی ها، توانایی مدیریت عملکرد و برآورد نتایج حاصل است اجرای استراتژی ها و تحلیل های تخصصی نظیر تحلیل SWOT را داشته باشد، امری اجتناب ناپذیر است که تیم تخصصی تحلیل حسیب این خواسته را به درستی برآورده می سازد.

مدیریت مدلسازی استراتژی
HASIB
دسترسی آسان به خدمات

دیگر خدمات حسیب

اگر نیازمند کسب اطلاعات بیشتر هستید

با ما در ارتباط باشید!